rudolf88

285 tekstów – auto­rem jest ru­dolf88.

Cza­sami myślę, ze może to co do mnie mówisz,
Wca­le nie jest prawdą, tyl­ko tak jest łat­wiej już nie walczyć,
Tyl­ko poz­wo­lić, by czas odeb­rał Nam resztke życia
Nie te­go chciałam dla nas... Nie tego...
Kiedyś mi o tym opowiesz... 

myśl • 10 grudnia 2017, 19:05

I mam uwie­rzyć, że samotność
To jest to cze­go szu­kasz w życiu...
To już tyl­ko o spokój w nim chodzi... 

myśl • 10 grudnia 2017, 18:47

Poz­wa­lam sobie,
O To­bie zapomnieć... 

myśl • 7 grudnia 2017, 19:54

I wciąż odkładasz
Swo­je życie na "później"
Ono nie nadejdzie... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 6 grudnia 2017, 19:10

Wstać by żyć
Czy
Żyć by wstać... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 grudnia 2017, 09:41

Nie je,nie pi­je a chodzi i żyje?
Człowiek po rozstaniu... 

anegdota • 20 listopada 2017, 09:00

Po os­tatniej burzy,
Bo­je się, że słońce już u nas
Nie zagości.... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 listopada 2017, 21:01

Ko­leżan­ka z Uczel­ni dos­tała od swo­jego narzeczo­nego sms-a:
"Jeszcze an­giel­ski a po­tem już tylko
Ty i ja"
Też bym chciała dos­tać taką wiadomość... 

myśl • 15 listopada 2017, 20:03

Jas­ne,że osza­lałam, na Twoim punkcie
Gdy­bym mogła, osza­lałabym bardziej... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 6 listopada 2017, 19:03

I poz­na­je no­wych ludzi...
Tyl­ko, ze wciąż chce być
Blis­ko Ciebie... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 1 listopada 2017, 19:18
Zeszyty
  • MK – MK 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

10 grudnia 2017, 19:05rudolf88 do­dał no­wy tek­st Czasami myślę, ze może [...]

10 grudnia 2017, 18:47rudolf88 do­dał no­wy tek­st I mam uwie­rzyć, że [...]

7 grudnia 2017, 19:54rudolf88 do­dał no­wy tek­st Pozwalam so­bie, O To­bie za­pom­nieć...  

6 grudnia 2017, 21:50yestem sko­men­to­wał tek­st I wciąż odkładasz Swo­je życie [...]

6 grudnia 2017, 19:10rudolf88 do­dał no­wy tek­st I wciąż odkładasz Swo­je życie [...]

4 grudnia 2017, 19:17yestem sko­men­to­wał tek­st Wstać by żyć Czy Żyć [...]

4 grudnia 2017, 09:41rudolf88 do­dał no­wy tek­st Wstać by żyć Czy Żyć [...]

20 listopada 2017, 09:00rudolf88 do­dał no­wy tek­st Nie je,nie pi­je a [...]

19 listopada 2017, 10:24rudolf88 sko­men­to­wał tek­st Po os­tatniej burzy, Bo­je się, [...]

18 listopada 2017, 22:47Cris sko­men­to­wał tek­st Po os­tatniej burzy, Bo­je się, [...]