rudolf88

332 teksty – auto­rem jest ru­dolf88.

Tonę w bra­ku czasu... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 października 2018, 17:31

Mo­je ser­ce odeszło
Ra­zem z Tobą... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 września 2018, 06:18

Nie poz­bierałam się jeszcze
Ka­wałki mnie leżą...
Cze­kają, aż wrócisz
I to zrobisz... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 31 sierpnia 2018, 19:12

Porządek- gość z kto­rym naj­częściej się
Nie do­gadu­je... ;) 

anegdota • 10 sierpnia 2018, 19:01

I te­raz już po cichu od­chodze,
Na­wet nie wiesz, że nie chce... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 lipca 2018, 07:03

Idzie się przyzwyczaić
do by­cia nikim... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 lipca 2018, 16:18

Relacje damsko-męskie

Jak mówisz,że sie z kimś przy­jaźnisz, to jest dob­rze, dopóki nie jest damsko-męska.
Roz­ma­wiam z ko­bietą o przyjacielu:
a ona na to,że sko­ro to do nicze­go nie dąży (czyt. do związku)
To po co to Pani?
Jaką korzyść Pa­ni z te­go ma?
Prze­cież to bez sensu...
To ja chy­ba nie wie­działam, że przy­jazń ma przy­nosić korzyści...
Myślałam, że chodzi o człowieka, je­go to­warzys­two, kli­mat, ra­dy, rozmowy... 

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 4 lipca 2018, 18:05

A gdy­byś nie kochała,
To coś by to zmieniło,
w Je­go życiu... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 2 lipca 2018, 16:58

Wiem, że to trudne
Stanąć nap­rze­ciw życiu
I spoj­rzeć pros­to w oczy
Ale może spróbujemy... 

myśl • 28 czerwca 2018, 20:12

Dlacze­go mnie zostawiłeś...
Samą...
W tym świecie... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 czerwca 2018, 17:53
Zeszyty
  • MK – MK 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

5 października 2018, 17:49Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Tonęw bra­ku cza­su...  

5 października 2018, 17:47Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Tonęw bra­ku cza­su...  

5 października 2018, 17:35yestem sko­men­to­wał tek­st Tonęw bra­ku cza­su...  

5 października 2018, 17:31rudolf88 do­dał no­wy tek­st Tonęw bra­ku cza­su...  

20 września 2018, 19:05yestem sko­men­to­wał tek­st Moje ser­ce odeszło Ra­zem z [...]

19 września 2018, 06:18rudolf88 do­dał no­wy tek­st Moje ser­ce odeszło Ra­zem z [...]

1 września 2018, 15:47piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nie poz­bierałam się jeszcze Ka­wałki [...]

1 września 2018, 15:46yestem sko­men­to­wał tek­st Nie poz­bierałam się jeszcze Ka­wałki [...]

1 września 2018, 15:41piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nie poz­bierałam się jeszcze Ka­wałki [...]

1 września 2018, 15:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nie poz­bierałam się jeszcze Ka­wałki [...]