rudolf88

348 tekstów – auto­rem jest ru­dolf88.

Jeszcze nie zdążyłam
Ci wszys­tkiego po­wie­dzieć
Mam nadzieję, że wiesz co to znaczy
Spodziewaj się nies­podziewa­nego... :) 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 grudnia 2018, 19:26

Szko­da, że nie słyszysz
Moich myśli do Ciebie...
Czy coś byś wte­dy zrobił... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 grudnia 2018, 15:38

Do wszys­tkiego da się przyz­wyczaić,
To może do mo­jej obec­ności
Też byś się przyzwyczaił... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 1 grudnia 2018, 10:01

Jut­ro, mu­sisz obudzić się
Lep­sza o dzisiaj... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 24 listopada 2018, 22:23

I tyl­ko miesiące,
Są co­raz szyb­sze i szybsze
I prze­mieniaja się
W la­ta tęskno­ty za Tobą 

myśl
zebrała 5 fiszek • 24 listopada 2018, 18:15

A więc, wciąż będę uda­wać,
Że to nie ja
I nie mo­je serce... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 listopada 2018, 22:18

"Ja nie chce wiele.
Ciebie i zieleń,
I żeby ser­cu było bezpiecznie"
Wł. Broniewski 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 listopada 2018, 19:53

K

Cza­sami so­bie myśle, że może nie chciałeś,żebym odeszla,
chciałeś spraw­dzić ,czy odejde
a ja prze­cież tak bar­dzo chciałam zostać,
przy Tobie
Chciałam, żeby było dobrze
czy uda sie nam jeszcze co­kol­wiek poskładać
minęło ty­le cza­su... bo­li mnie ten rok...
a na­wet nie wiem jak mam "wrócić"...
nie wiem czy mam po co... 

list
zebrał 3 fiszki • 12 listopada 2018, 19:20

I chy­ba bra­kuje mi tego,
że nie mo­ge Ci po­wie­dzieć,
że mi smut­no,
że nie umiem po­godzić sie z Twoją nieobecnoscią
Ja na­wet nie chce, chce żebys wrócił
I był przy mnie jak jeszcze nigdy... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 listopada 2018, 19:11

Bo byłoby łat­wiej
Gdy­byś nie chciał
Tak łat­wo zrezygnować... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 listopada 2018, 14:32
Zeszyty
  • MK – MK 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

11 grudnia 2018, 03:54rudolf88 sko­men­to­wał tek­st Jeszcze nie zdążyłam Ci [...]

10 grudnia 2018, 19:32yestem sko­men­to­wał tek­st Jeszcze nie zdążyłam Ci [...]

10 grudnia 2018, 19:26rudolf88 do­dał no­wy tek­st Jeszcze nie zdążyłam Ci [...]

10 grudnia 2018, 13:10fyrfle sko­men­to­wał tek­st Szkoda, że nie słyszysz Moich [...]

8 grudnia 2018, 17:29wonderful348 sko­men­to­wał tek­st Szkoda, że nie słyszysz Moich [...]

8 grudnia 2018, 15:39rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

8 grudnia 2018, 15:38rudolf88 do­dał no­wy tek­st Szkoda, że nie słyszysz Moich [...]

1 grudnia 2018, 15:12stepbyson sko­men­to­wał tek­st Do wszys­tkiego da się [...]

1 grudnia 2018, 10:01rudolf88 do­dał no­wy tek­st Do wszys­tkiego da się [...]

29 listopada 2018, 17:28rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia