rudolf88

329 tekstów – auto­rem jest ru­dolf88.

Porządek- gość z kto­rym naj­częściej się
Nie do­gadu­je... ;) 

anegdota • 10 sierpnia 2018, 19:01

I te­raz już po cichu od­chodze,
Na­wet nie wiesz, że nie chce... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 lipca 2018, 07:03

Idzie się przyzwyczaić
do by­cia nikim... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 lipca 2018, 16:18

Relacje damsko-męskie

Jak mówisz,że sie z kimś przy­jaźnisz, to jest dob­rze, dopóki nie jest damsko-męska.
Roz­ma­wiam z ko­bietą o przyjacielu:
a ona na to,że sko­ro to do nicze­go nie dąży (czyt. do związku)
To po co to Pani?
Jaką korzyść Pa­ni z te­go ma?
Prze­cież to bez sensu...
To ja chy­ba nie wie­działam, że przy­jazń ma przy­nosić korzyści...
Myślałam, że chodzi o człowieka, je­go to­warzys­two, kli­mat, ra­dy, rozmowy... 

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 4 lipca 2018, 18:05

A gdy­byś nie kochała,
To coś by to zmieniło,
w Je­go życiu... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 2 lipca 2018, 16:58

Wiem, że to trudne
Stanąć nap­rze­ciw życiu
I spoj­rzeć pros­to w oczy
Ale może spróbujemy... 

myśl • 28 czerwca 2018, 20:12

Dlacze­go mnie zostawiłeś...
Samą...
W tym świecie... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 czerwca 2018, 17:53

Do siebie (w przyszłości)

Pa­miętasz, jak myślałaś, że jes­tes mądra...
Ten czas już minął...
Od dziś zaczy­nasz pa­kować się tam
Bo tu Ci nie wyszło...
Tam będzie te­raz Two­je miejsce
Pa­miętasz, jak mówiłaś, że go nie opuścisz..
Właśnie, że sta­nie się inaczej...
Życie jest okrutne...
Pa­miętasz, jak mówiłaś, że Go kochasz...
To na­dal tak jest...
To już Ci nie minie,
Nie spot­kasz dru­giego takiego...
Pew­nie na­wet nie będziesz chciała...
Trzy­maj się tam, bedziesz te­go potrzebowała... 

list • 26 czerwca 2018, 17:50

Myślisz, ze da sie przejść przez życie samemu?
Uważam, że tak, tyl­ko po co... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 czerwca 2018, 16:30

Gdy­byś wie­dział, jak tęsknie,
To pew­nie przyszedł byś i przy­tulił mnie... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 czerwca 2018, 06:05
Zeszyty
  • MK – MK 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

10 sierpnia 2018, 19:01rudolf88 do­dał no­wy tek­st Porządek- gość z kto­rym [...]

7 sierpnia 2018, 20:20rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

27 lipca 2018, 21:34yestem sko­men­to­wał tek­st I te­raz już po [...]

27 lipca 2018, 07:03rudolf88 do­dał no­wy tek­st I te­raz już po [...]

19 lipca 2018, 22:37Logos sko­men­to­wał tek­st Idzie się przyz­wyczaić do by­cia [...]

19 lipca 2018, 16:18rudolf88 do­dał no­wy tek­st Idzie się przyz­wyczaić do by­cia [...]

6 lipca 2018, 20:58yestem sko­men­to­wał tek­st Relacje dam­sko-męskie

6 lipca 2018, 20:53piórem2 sko­men­to­wał tek­st Relacje dam­sko-męskie

6 lipca 2018, 20:51yestem sko­men­to­wał tek­st Relacje dam­sko-męskie

6 lipca 2018, 20:47piórem2 sko­men­to­wał tek­st Relacje dam­sko-męskie