rudolf88

318 tekstów – auto­rem jest ru­dolf88.

Życzę Cub abyś w tym pokręco­nym świecie pot­ra­fiła od­najdy­wać pew­ny grunt pod stopami.
Abyś zaw­sze wie­działa po co war­to żyć i o co walczyć... 

myśl • 9 maja 2018, 20:25

Bo to życie po śmier­ci,
nie dla mnie jest...
Już nie chce bez Ciebie
Może byś wrócił, znów...
do mnie... 

myśl • 3 maja 2018, 14:22

I uśmie­cham się na myśl o tym ,
że w końcu i dla Nas na­dej­dzie dob­ry czas,
Bo prze­cież musi,
nie można tak żyć
ciągle gu­biąc dzień za dniem... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 kwietnia 2018, 20:15

Musze zro­bić pranie,
czar­nych myśli... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 kwietnia 2018, 09:52

K

I naj­bar­dziej w naszych przy­pad­ko­wych spot­ka­niach lu­bie, to jak mi ser­ce łomocze, gdy Cie uj­rze i nie wiem wte­dy co mam zro­bić, żeby dob­rze "wy­paść" przed Tobą...
Ty na­wet nie wiesz, że istnieje [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 20 kwietnia 2018, 09:33

Myślałeś, że z cza­sem mi "przejdzie..."
My­liłeś się, tęsknie bardziej...
Z każdym dniem... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 kwietnia 2018, 19:32

Bo mog­liśmy mieć , to wszystko...
Szczęśli­wy poranek
I nietes­kną noc...
Gdy­byś tyl­ko chciał... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 marca 2018, 22:58

K

Wiesz, cze­kam na ten mo­ment, po którym
może znów uda Nam się
po­roz­ma­wiać jak daw­niej,
a może te­raz uda się więcej...
Łudzę się, wiem , ale jes­tem tu,
może wios­na obudzi i Ciebie... 

list
zebrał 2 fiszki • 25 marca 2018, 20:32

Czy my jeszcze znaczymy
coś dla siebie,
Czy już tyl­ko wspomnieniem
mam Cię nazywać... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 marca 2018, 20:25

Nie czu­je upływające­go czasu
Do­piero jak pat­rzę na kalendarz
Widzę, ile dni nam uciekło... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 marca 2018, 18:27
Zeszyty
  • MK – MK 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

13 maja 2018, 12:27rudolf88 sko­men­to­wał tek­st Życzę Cub abyś w [...]

13 maja 2018, 11:19dark smurf sko­men­to­wał tek­st Życzę Cub abyś w [...]

9 maja 2018, 20:25rudolf88 do­dał no­wy tek­st Życzę Cub abyś w [...]

5 maja 2018, 12:06szpiek sko­men­to­wał tek­st Kochajac Cię, Mogłam kochać [...]

3 maja 2018, 14:23rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

3 maja 2018, 14:22rudolf88 do­dał no­wy tek­st Bo to życie po [...]

3 maja 2018, 14:19rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

29 kwietnia 2018, 08:18rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

29 kwietnia 2018, 08:17rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

22 kwietnia 2018, 19:21DorotaB sko­men­to­wał tek­st I uśmie­cham się na [...]